Asianajotoimisto Lindberg Oy

Palvelut

Sopimusoikeus

Hoidamme laajasti sekä yritysten että yksityisten sopimusasioita. Palveluihin kuuluvat mm.

 • sopimusten laatiminen
 • sopimusneuvottelu, avustaminen
 • riita-asiat
 • oikeudenkäynnit
 • vahingonkorvausasiat

Yhtiöoikeus

Avustamme kattavasti yrityksiä yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä. Palveluihin kuuluvat mm.

 • yhtiön perustaminen
 • sopimusten laadinta
 • liiketoimintajärjestelyt
 • yhtiöjärjestelyt
 • sukupolvenvaihdokset
 • konfliktitilanteissa avustaminen
 • osakassopimukset

Perhe- ja jäämistöoikeus

Toimistomme asianajajilla on erittäin pitkä kokemus perhe- ja jäämistöoikeudesta. Palveluihimme kuuluu mm.

 • perunkirjoitus
 • ositus
 • perinnönjako
 • sukupolvenvaihdokset
 • perintösuunnittelu
 • testamentit
 • edunvalvontavaltuutus
 • osakkaan avustaminen kuolinpesän selvityksessä ja jaossa
 • toimiminen käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja pesänjakajina
 • lapsioikeus: lapsen huolto, asuminen ja elatusasiat

Kiinteistöoikeus ja asumisen oikeus

Olemme avustaneet pitkään asiakkaitamme kiinteistökauppoihin ja asuntokauppoihin sekä asumiseen liittyvissä asioissa. Voit kääntyä puoleemme on sitten kyseessä kiinteistökauppa, asuntokauppa tai maanvuokra-asia tai jo olemassa oleva konflikti kuten kiinteistökauppariita, asuntokappariita tai huoneenvuokrariita.

Konkurssioikeus

Toimistomme asianajajat toimivat käräjäoikeuden määrääminä pesänhoitajina konkurssipesissä.