Asianajotoimisto Lindberg Oy

Hinnoittelu

Noudatamme palkkioveloituksissa Suomen Asianajajaliiton yleisiä palkkio-ohjeita. Pääsääntöisesti veloituksen peruste on tuntihinta, joka vaihtelee hoidettavasta asiasta riippuen.  

Toimeksiannon hintaan vaikuttavat asian vaativuus, laatu ja laajuus sekä asian kiireellisyys. Toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat kulut veloitetaan erikseen.